Program for Kosthold, aktivitet og stressmestring som medisin mot livsstilssykdommer (33444)

Torsdag 29. august

08.30 Registrering.
09.00 Velkommen/introduksjon.
09.15 Aktivitet, trening og helseeffekt: Begrep, fysisk

aktivitet, fysisk form og anbefalinger. Sammenhengen fysisk aktivitet og helse. Aktivitet som terapeutisk verktøy mot hjerte- og karsykdom, leddplager og psykiske vansker. Deltagere diskuterer egne erfaringer i praksis og forbereder kasuistikker til bruk i senere øvelser.

10.15 Kostholdsmønstre og helseeffekter: Hvordan bruke

kosthold som medisin mot kroniske sykdommer inkludert hjerte-karsykdom og diabetes.

11.00 Pause.
11.15 Mindfulness som hjelpemiddel til stresshåndtering.

En kort introduksjon om effekt på bl.a. smerter og mental helse.

12.00 Lunsj.
13.00 Mindfulness som nyttig verktøy for både behandlere

og terapeut.

13.45 Pause.
14.00 Motivasjon for livsstilsendring: Hvordan skape

en god arbeidsrelasjon og hvordan påvirker egne holdninger til endringer.

14.45 Pause.
15.00 Prinsipper for endring i livet, tiltak i ulike

endringsfaser og hvordan tilpasse endringssamtalen.

16.00 Bruk av trening som praktisk verktøy (med praktisk

eksempel - husk treningstøy).

19.00 Felles middag.

Fredag 30. august

08.15 Mindfulness/stressmestring/yoga: Praktisk sesjon.
09.00 Pause.
09.15 Makro- og mikroernæringsstoffer: Karbohydrater,

fiber, fettsyrer, proteiner. Vitaminer og fytokjemikalier. Ernæringsrelaterte og medisinske aspekter. Mineraler og jern.

10.00 Pause.
10.15 Kartlegging og praktisk oppbygging av kosthold

og hva bør en følge opp som lege kostholdsaspekter for ulike grupper. Nyttige verktøy og tips.

11.00 Pause.
11.15 Mindfulness/stressmestring: Praktisering av mindfulnes med et lite

innslag av enkel yoga og oppmerksomhetstrening.

12.00 Lunsj.
14.00 Mat og regulering. Kostfysiologi.
15.00 Livsstilsendringer og motivasjon.
16.00 Arbeid med kasuistikker i grupper med bruk av

ulike arbeid.

16.45 Avslutning/oppsummering.