Alle kurs
ID. 33446

Norsk forening for ultralyddiagnostikk - Symposium 2019

Informasjon

Leger innen somatiske spesialiteter, inkludert bildediagnostikk samt andre profesjonsutøvere som benytter/har interesse for ultralyd.