Klinisk emnekurs i legemiddelbehandling (33448)

Dato: 26-27. apr 2019
Sted: Scandic Grand Hotel Tromsø
Adresse: Storgaten 44
9008, TROMSØ

NORGE
Praktiske henvendelser: Troms legeforening
Maks antall deltakere 40
Kurseier Troms legeforening

Priser

Deltaker: 3 400,-

Målgruppe

Allmennleger.

Læringsmål

Gi legene kunnskap om best mulig utnyttelse av tilgjengelige kilder for økt kvalitet i legepraksisen.

Kurskomite

Jo-Endre Digranes Midtbu (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Farmakoterapi

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Farmakoterapi

Program for Klinisk emnekurs i legemiddelbehandling (33448)

Fredag 26. april

08.00 Innledning. Forebygging av hjerte- og karsykdommer

- nye retningslinjer. 

Refusjon, generisk bytte og legemiddelpriser.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Statens legemiddelverk 

09.15 E-resept, virkestoff-forskrivning. EPJ-systemer

herunder EPJ-løftet, målrettet varsling, LIB/ordinasjonskort, legemiddellisten i kjernejournal, hva ser fastlege/sykehuslege, multidose. 

Aleksander Skøyeneie, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk

09.55 Pause.
10.10 Legemiddelhåndboken.

Tor Rosness, PhD, redaktør av Norsk legemiddelhåndbok

10.50 Tips for maksimal utnyttelse av Felleskatalogen.

Bente By Jansen, cand.pharm, redaktør av Felleskatalogen AS

11.30 Lunsj.
12.30 Legemiddelgjennomgang og avmedisinering - gode

tiltak mot polyfarmasi. Morten Finckenhagen, spes. i allmennmedisin/overlege, Statens legemiddelver

Gruppeoppgaver - legemiddelgjennomgang.

14.30 Pause.
14.45 Sju farmakologiske nøtter i allmennpraksis.

Alexander Wahl, spes. i allmennmedisin, redaktør primærhelsetjeneste, Helsebiblioteket

15.30 Forgiftninger - vurdering av eksponeringer og bruk av tilgjengelige kilder.

Barbro Johanne Spillum, cand.pharm, seniorrådgiver, Giftinformasjonen FHI

16.15 Slutt.

Lørdag 27. april

08.30 Graviditet og amming - medikamentelle utfordringer og fallgruver.

RELIS Nord

09.30 Pasienten med nyresvikt - hva skal du huske på?

Marit Dahl Solbu, overlege, UNN Tromsø

10.00 Pause.
10.15 SKIL - Kvalitetskontroll på egen legemiddelforskrivning.

Sirin Johansen

10.45 Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) - formidling av nasjonale og

internasjonale retningslinjer. Ingard Løge, spes. i allmennmedisin, redaktør NEL

11.30 Lunsj.
12.30 Interaksjoner og bivirkningsrapportering.

RELIS Nord

13.30 Pause.
13.45 Kasuistikker. Trender og avrunding.

Steinar Madsen

14.30 Slutt.