Verktøy for kvalitetsforbedring kommunalt i primærhelsetjenesten (33453)

Dato: 11. feb - 1. des 2019
Kurslokale: Lokalt i kommunene
Praktiske henvendelser: Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Maks antall deltakere 50
Kurseier Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS

Målgruppe

Alle fastleger og kommunalt ansatte leger.

Læringsmål

Innhold

Varighet 6x 45 min

1) Kvalitetsforbedring i primærhelsetjeneste:

2) Aktuell kommune:

3) Kommunalt forbedringsprosjekt basert på Praksisprofil/PIP

Andre opplysninger

Kurset arrangeres lokalt i ulike kommuner i landet. Kursavgift dekkes av aktuell kommune.

Formålet med kurset er en årlig kunnskapsoppdatering i kvalitetsarbeid med vekt på å vurdere kvalitetsindikatorer i egen praksis og egen kommune.Det er et samarbeidsprosjekt mellom SKIL og kommunen hvor kursavgift for deltagende leger dekkes av kommunen.

Kurset er laget av SKIL og tilpasset lokalt den enkelte kommune. På kurset deltar både allmennleger samt kommuneoverleger fra kommunen. I de fleste tilfeller vil allmennlegene også gjennomføre et SKIL kurs med et bestemt klinisk tema innenfor samme år.

Kurskomite

Roger Veiby (Kursleder)
Nicolas Melchior Frederic Øyane

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t