Akuttmedisin for allmennleger og legevaktpersonell (33456)

Dato: 9-10. apr 2019
Sted: Clarion Hotell Tollboden
Adresse: Tollbugata 43
3044, DRAMMEN

NORGE
Praktiske henvendelser: Vestre Viken HF
Kurseier Vestre Viken HF

Priser

Deltaker: 4 700,-

Andre opplysninger

Kurset bygger på rammeplanen godkjent av Helsedirektoratet og utarbeidet av Norsk kompetansesenter for legevaktsmedisin.

Obligatorisk e-læringskurs i forkant

Kurset forutsetter at du har gjennomført et e-læringskurs på forhånd.

Klikk her for å komme inn på nettkurset: https://kurs.uni.no/course/view.php?id=12

Kursavgift

Kurset i akuttmedisin for allmennleger koster kr. 4 700,-  Dette dekker kurset og alle foredrag. Lunsj og kaffe kommer i tillegg begge dager, og vil bli tilleggsfakturert.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin