Nidarosseminaret 2019: Conference on Case Formulation (33458)

Dato: 22-23. mai 2019
Sted: Nidaros DPS
Adresse: Østmarkveien 21
7040, TRONDHEIM

NORGE
Påmeldingsfrist 01.05.2019
Praktiske henvendelser: Nidaros DPS
Maks antall deltakere 150
Kurseier Nidaros DPS

Priser

Deltaker: 4 000,-
Student: 3 000,-

Målgruppe

Psykiatere, leger, psykologspesialister, psykologer.

Læringsmål

Å gi deltakerne innføring i psykodiagnostikk (case formulation), dvs. en systematisk evaluering av personlighetsorganisering og mangel på mentale funksjoner som kan forklare både symptomlidelser og personlighetsforstyrrelser. Dette som et alternativt/supplement til den tradisjonelle diagnostikk ut fra DSM-5 og ICD-10. Videre hvordan den individuelle psykodiagnostikk kan anvendes til planlegging av psykoterapi. Rammeverket for psykodiagnostikk vil bl.a. være basert på den nylig utkomne PDM 2. ed (Psychodynamic Diagnostic Manual).

Etter kurset vil deltakerne forstå hva som er forskjellen mellom tradisjonell diagnostikk og psykodiagnostikk. Se styrken i psykodiagnostikken ved at den hjelper til å klargjøre kompleksiteten og individualiteten hos den enkelte pasient. Og at dette kan gjøres på en måte som det er oppnådd konsensus omkring gjennom PDM 2 ed. Forstå hvordan psykodiagnostikken kan effektivisere behandlingsforløp. Anvende rammeverket på egne pasienter, også til å gjøre valg i forhold til intervensjonsområder og intervensjonstyper.

Kurskomite

Tore Johnsen (Kursleder)
Nina Annie Burkeland
Iris Simavik

Godkjenninger

Videreutdanning

Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 15 t

Etterutdanning

Psykiatri: Valgfrie kurs: 15 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 15 t

Program for Nidarosseminaret 2019: Conference on Case Formulation (33458)

Onsdag 22. mai

08.30 Registration.
09.00 Goals of psychotherapy in terms of overall mental

health and not simply symptom reduction: Assessing areas of capacity and incapacity; orienting patients to the process and focus of treatment. Introduction to the Psychodynamic Diagnostic Manual, 2nd ed.

10.30 Coffee break.
10.50 Assessment of areas that cannot be changed,

developmental issues, defenses, and individual affective patterns. Implications for therapy. Clinical examples.

12.00 Lunch.
12.45 Assessment of identifications, relational patterns,

selv-esteem sources and regulation, problematic beliefs. Implications for psychotherapy. Clinical examples.

14.20 Coffee break.
14.40 Video of 45-minute session of presenter interviewing

a self-defeating woman. Discussion in terms of what was covered in the lectures.

Torsdag 23. mai

09.00 The continuum of mental health: Thinking about

psychopathology and personality in terms of level of severity rather than the either-or categories of the ICD and DSM. Clinical implactions.

10.30 Coffee break.
10.50 Some particularly challenging psychologies:

shizoid and paranoid styles and disorders and their implications for psychotherapy.

12.00 Lunch.
12.45 More challenging psychologies: narcissistic and

pscychopathic styles and disorders and their implictions for pscyhotherapy.

14.20 Coffee break.
14.40 Video of 45-minute session of presenter with

a schizoid man. Discussion in terms of what was covered in the lectures.

16.00 End of course.