Program for Pediatri i praksis - primærmedisinsk samarbeid (33484)

Onsdag 3. april

Svangerskapsomsorg

10.00 Primærmedisinske utfordringer innen

svangerskapsomsorg. Jordmor Ragnhild Elise Lysen

10.10 Nye retningslinjer 2018.

Jordmor Hilde Elisabeth Stueland, Tiril Grødem Baksaas

11.00 Pause.
11.05 Diabetes og graviditet.

Gynekolog Kristin Urnes

11.30 Ernæring og livsstil før, under og etter graviditet.

Ernæringsfysiolog Ragnhild Junge

12.00 Lunsj og nettverksbygging.
12.45 Amming.

Jordmor Inger Johanne Monstad

13.15 Medikamentomsyn ved svangerskap og amming.

Kommunelege Lars Johan Lysen

13.35 Pause.
13.40 Psykiske utfordringer under og etter

svangerskap. Psykolog Marit Helene Johnsen

14.15 Pause.
14.20 Perinatalmedisin for kommunehelsetjenesten.

Barnelege Andreas Andreassen

15.20 Samarbeid om svangerskapsomsorg.

Kommunelege Lars Johan Lysen

Onsdag 28. august

Tema: Ungdomshelse

10.00 Primærmedisinske utfordringer innen ungdomshelse.

Helsesykepleier Ritha Førland

10.10 Status på Haugalandet.

Kommunelege Lars Johan Lysen

10.40 Pause.
10.45 Sex og samliv.

Helsesykepleier Tove Valen

11.20 Sex og samliv.

Lege ved Helsestasjon for ungdom

12.00 Lunsj og nettverksbygging.
12.45 Helserelatert atferd hos ungdom.

Helsesykepleier

13.15 Psykologisk førstehjelp.

Helsesykepleier Ritha Førland, psykiatrisk sykepleier Nancy Helgesen

14.00 Pause.
14.05 Familieintervensjon, BTI, pakkeforløp.

Psykolog ved PPT Tysvær

14.40 Oppdatering på rusmidler.

Politietaten

15.20 Ungdomshelsetiltak i framtiden.

Kommunelege Lars Johan Lysen

15.30 Slutt.

Mandag 11. november

Tema: Søvn

10.00 Primærmedisinske utfordringer ved søvnproblem.

Kommunelege Lars Johan Lysen

10.10 Søvnfysiologi barn og unge.

Video-forelesning ved Prof. Bjørn Bjorvatn

11.00 Pause.
11.05 Søvnpatologi, tiltak.

Video-forelesning ved Prof. Bjørn Bjorvatn

12.00 Lunsj og nettverksbygging.
12.45 Barn, søvnproblem og søvngrupper.

Helsesykepleier Berit Ninni, Karmøy

13.05 Grensesetting generelt.

Psykolog Marit Helen Johnsen

13.45 Søvnhygiene, søvnkurs ungdom.

Psykolog Marit Helen Johnsen

14.15 Kaffepause.
14.25 Barn, unge og medikamentell behandling.

Barnepsykiater, lege i spesialisering Jan Helge Dalland

15.15 Oppsummering.

Kommunelege Lars Johan Lysen