Oppdateringskurs for resertifisering av dykkerleger (33492)

Dato: 15. mai 2019
Sted: Radisson Blu Hotel Norge
Adresse: Nedre Bulls Plass 4 P.O. Box 662
5807, BERGEN

NORGE
Praktiske henvendelser: Norsk senter for maritim og dykkemedisin - Haukeland Universitetssykehus
Maks antall deltakere 20
Kurseier Norsk senter for maritim og dykkemedisin - Haukeland Universitetssykehus

Priser

Deltaker: 3 800,-

Målgruppe

Dykkerleger som trenger resertifiseringskurs.

Læringsmål

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som dykkerlege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.

Andre opplysninger

Praktiske henvendelser: Anne Gurd Lindrup, e-mail: anne.gurd.lindrup@helse-bergen.no, Norsk senter for maritim og dykkemedisin, Haukeland universitetssykehus, tlf. 46 94 81 37 eller kontor tlf. 55 97 34 19.

 

Kurskomite

Marit Grønning (Kursleder)
Einar Thorsen
Anne Gurd Lindrup

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 7 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 7 t

Program for Oppdateringskurs for resertifisering av dykkerleger (33492)

Onsdag 15. mai

08.30 Registrering/kaffe.
09.00 Kursåpning.
09.00 Kursåpning/Introduksjon/Admin.

Marit Grønning

09.10 Regelverket, faglige veiledninger, skjema, rutiner.

Jan Risberg

09.40 Pause.
09.50 Lungefunksjon i seleksjons undersøkelsen.

Einar Thorsen

10.20 Pause.
10.35 Kasuistikker: Dykkemedisinske akuttmedisinske problemstillinger.

Jan Risberg

11.05 Pause.
11.15 Kasuistikker: Psykiatri.

Kari Troland

12.00 Lunsj.
12.45 Kasuistikker: Nevrologi.

Endre Sundal

13.30 Pause.
13.45 Kursdeltakernes kasuistikker.
14.30 Pause.
14.45 Kasuistikker: ØNH.

Ole Harald Budal

15.30 Pause.
15.45 Kasuistikker: Indremedisin.

Rune Sjåstad

16.45 Beinstrekk.
16.50 Kursprøve.
17.35 Slutt.