Program for Oppdateringskurs for resertifisering av dykkerleger (33492)

Onsdag 15. mai

08.30 Registrering/kaffe.
09.00 Kursåpning.
09.00 Kursåpning/Introduksjon/Admin.

Marit Grønning

09.10 Regelverket, faglige veiledninger, skjema, rutiner.

Jan Risberg

09.40 Pause.
09.50 Lungefunksjon i seleksjons undersøkelsen.

Einar Thorsen

10.20 Pause.
10.35 Kasuistikker: Dykkemedisinske akuttmedisinske problemstillinger.

Jan Risberg

11.05 Pause.
11.15 Kasuistikker: Psykiatri.

Kari Troland

12.00 Lunsj.
12.45 Kasuistikker: Nevrologi.

Endre Sundal

13.30 Pause.
13.45 Kursdeltakernes kasuistikker.
14.30 Pause.
14.45 Kasuistikker: ØNH.

Ole Harald Budal

15.30 Pause.
15.45 Kasuistikker: Indremedisin.

Rune Sjåstad

16.45 Beinstrekk.
16.50 Kursprøve.
17.35 Slutt.