Oppdateringskurs for resertifisering av dykkerleger (33493)

Dato: 24. okt 2019
Sted: Radisson Blu Hotel Norge
Adresse: Nedre Bulls Plass 4 P.O. Box 662
5807, BERGEN

NORGE
Praktiske henvendelser: Norsk senter for maritim og dykkemedisin - Haukeland Universitetssykehus
Maks antall deltakere 20
Kurseier Norsk senter for maritim og dykkemedisin - Haukeland Universitetssykehus

Priser

Deltaker: 3 800,-

Målgruppe

Dykkerleger som trenger resertifiseringskurs.

Læringsmål

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som dykkerlege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.

Andre opplysninger

Praktiske henvendelser: Anne Gurd Lindrup, e-mail: anne.gurd.lindrup@helse-bergen.no, Norsk senter for maritim og dykkemedisin, Haukeland universitetssykehus

Kurskomite

Marit Grønning (Kursleder)
Einar Thorsen
Anne Gurd Lindrup

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 7 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 7 t

Program for Oppdateringskurs for resertifisering av dykkerleger (33493)

Torsdag 24. oktober

08.30 Registrering/kaffe.
09.00 Kursåpning.
09.00 Kursåpning/Introduksjon/Admin.

Marit Grønning

09.10 Regelverket, faglige veiledninger, skjema, rutiner.

Jan Risberg

09.40 Pause.
09.50 Lungefunksjon i seleksjons undersøkelsen.

Einar Thorsen

10.20 Pause.
10.35 Kasuistikker: Dykkemedisinske akuttmedisinske problemstillinger.

Jan Risberg

11.05 Pause.
11.15 Kasuistikker: Psykiatri.

Kari Troland

12.00 Lunsj.
12.45 Kasuistikker: Nevrologi.

Endre Sundal

13.30 Pause.
13.45 Kursdeltakernes kasuistikker.
14.30 Pause.
14.45 Kasuistikker: ØNH.

Ole Harald Budal

15.30 Pause.
15.45 Kasuistikker: Indremedisin.

Rune Sjåstad

16.45 Beinstrekk.
16.50 Kursprøve.
17.35 Slutt.