Emnekurs i praksisdrift (33510)

Dato: 18-19. okt 2019
Sted: Legenes Hus, Bergen
Adresse: Kalfarveien 37, 5018 Bergen
5018, BERGEN

NORGE
Praktiske henvendelser: Hordaland legeforening
Antall kurstimer 15
Maks antall deltakere 50
Kurseier Hordaland legeforening

Målgruppe

Leger under utdanning til og spesialister i Allmennmedisin

Læringsmål

Tilegne seg kunnskap om den økonomiske driften, kjøp og salg av legepraksis

Andre opplysninger

Pris: 3.500,- i kursavgift + dagpakke to dager kr 1170,-.

Kurskomite

Gunnar Ramstad (Kursleder)
Bent Folkvord

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Praksisøkonomi

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 15 t

Program for Emnekurs i praksisdrift (33510)

Fredag 18. oktober

08.30 Registrering
09.00 Internavtalen, det viktigste dokumentet i praksisen.
Gunnar Ramstad
10.30 Pause
10.45 Takstbruk i allmennpraksis.
12.15 Lunsj
13.00 Takstbruk i allmennpraksis.

Torill Nydal, HELFO

13.45 Omsetning av praksis.

Gunnar Ramstad


Geir Skogland
14.30 Pause
14.45 Personalfaktor/personalkostnader. Kontrakter og reglement.

Folkvord, Ramstad


Geir Skogland
16.15 Investering i utstyr, "small money".

Bent Folkvord

17.00 Slutt for dagen

Lørdag 19. oktober

08.30 Utgiftsfordeling i gruppepraksis.

Geir Skogland


Bent Folkvord
Gunnar Ramstad
09.15 Administrasjon av praksis, fordeling av byrder.

Geir Skogland

10.00 Pause
10.15 SOP, pensjonsordninger.

Hans Kristian Bakke


Bent Folkvord
11.00 Eie eller leie kontorlokaler?

Bent Folkvord


Hans Kristian Bakke
11.45 Lunsj
12.30 Hva betyr praksisens kostnadnivå?

Bent Folkvord


Bent Folkvord
13.15 Plenumsdiskusjon.
Bent Folkvord
14.00 Kurs slutt