Program for Landskonferanse i alderspsykiatri (33525)

Mandag 6. mai

10.00 Registrering. Kaffe/te.
12.00 Lunsj.

Aldring - Vitalitet og mangfold

13.00 Åpning av konferansen.

Klinikkdirektør Oddvar Sæther, Klinikk for psykisk helse, psykiatri og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus

13.15 Aldring - et nyansert perspektiv.

Psykologspesialist, PhD Linn-Heidi Lunde, Haukeland universitetssykehus

14.15 Pause.
14.30 Toleranse for mangfold - møtes eldre med respekt

og forståelse for ulik tro og spiritualitet? Professor emeritus, dr.philos, seniorforsker Dagfinn Ulland, Sørlandet sykehus/Universitetet i Agder

15.45 Pause.
16.00 Hvordan ta vare på seksualiteten i alderdommen?

Lege/professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad, Universitetet i Agder og Grimstad MPAT-Institutt

Benstrekk.

16.50 Posterpresentasjoner - Del 1.

Tirsdag 7. mai

Vold og overgrep - Søvn og søvnvansker

08.30 Hvorfor så lite oppmerksomhet om vold og overgrep mot eldre?

Hva kan vi gjøre med dette? Forsker II, sykepleier/PhD Astrid Sandmoe, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

09.15 Pause.
09.30 Søvn hos eldre. Hvordan er den "normale" søvnen hos eldre og når er det sykdom?

Klinikkleder/1. amanuensis II, psykologspesialist Minna Hynninen, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus/UiB

10.15 Miljøterapi ved forebygging og behandling av søvnvansker hos eldre.

Seniorforsker, spesialist i psykiatri dr.med. Mina Bergem, Akershus universitetssykehus

11.00 Pause.
11.15 Behandling av søvnvansker som selvstendig lidelse.

Psykologspesialist, PhD Håvard Kallestad, St. Olavs Hospital/Institutt for psykisk helse, NTNU

12.00 Pause.
12.15 Posterpresentasjoner - Del 2.
13.00 Lunsj.
14.00 Parallellsesjoner: Eldre pasienter med innvandrerbakgrunn.

Miljøterapi ved alderspsykiatriske sykdommer.

19.00 Festmiddag - Husk egen påmelding!

Onsdag 8. mai

Forskningsnytt

09.00 Tidlige symptomer og risikofaktorer for frontotemporal demens.

Psykiatrisk sykepleier, PhD kandidat Hege Rasmussen Eid, Sykehuset Namsos

09.25 Pathways through care - organisational staff and patient characteristics,

person-centred care and its association with quality or life in Norwegian nursing homes. Leder, sykepleier, PhD Irene Røen, USHT Hedmark, Hamar kommune

09.50 Sansestimuli for personer med demens.

Førsteamanuensis Benedicte Sørensen Strøm, VID vitenskapelige høgskole

10.15 Pause.
10.30 Demens i parrelasjoner - Ektefellers perspektiver når partner bor i

bo- og omsorgstilbud. Førsteamanuensis Unn Hege Førsund, Universitetet i Sørøst-Norge

10.55 Vellykket aldring og hva som kjennetegner eldre som beholder god helse

og funksjon i alderdommen. Klinisk nevropsykolog, PhD-kandidat Ingrunn Bosnes, Sykehuset Namsos/NTNU

11.20 Utvikling og evaluering av TID - Tverrfaglig intervensjonsmodell ved

utfordrende atferd ved demens. Lege, spesialist i allmennmedisin Bjørn Lichtwarck, Sykehuset Innlandet

11.45 Pause.
12.00 Forskningsnytt.

Forskningssjef, professor, psykiater Geir Selbæk, Aldring og helse

12.50 Avslutning og presentasjon av Landskonferansen 2020.
13.00 Lunsj.