Kognitiv rehabilitering - behov og muligheter ved lokal oppfølging (33526)

Dato: 25-26. apr 2019
Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu
Adresse: Snarøyveien 20
1360, FORNEBU

NORGE
Praktiske henvendelser: Sunnaas sykehus HF
Maks antall deltakere 200
Kurseier Sunnaas sykehus HF

Priser

Deltaker: 2 000,-

Målgruppe

Helsepersonell som jobber med personer med kognitive følgevirkninger etter ervervet hjernesykdom- og skade.

Læringsmål

Behov hos pasienter som lever med kognitive vansker etter hjerneskade og deres pårørende. Verktøy for å møte disse behovene.

Kurskomite

Hildegun Snekkevik (Kursleder)
Martin Matre
Espen Madsen Edvardsen
Anne-Margrethe Linnestad
Silje Merethe Hansen

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 11 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 11 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 6 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 11 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 11 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 6 t

Program for Kognitiv rehabilitering - behov og muligheter ved lokal oppfølging (33526)

Torsdag 25. april

Tema: Hverdagen med kognitive endringer - hvilken kunnskap og erfaringer har vi?

08.30 Registrering med kaffe og mingling.
09.30 Velkommen.

Kompetansegruppe for kognitiv rehabilitering

09.40 Introduksjon ved kompetansegruppe for kognitiv

rehabilitering ved Sunnaas sykehus og samhandlingssjef Kristen Sæther

10.00 Cognitive rehabilitation guidelines and their

application to clinical practice in the community. Jennie Ponsford

11.00 Pause.
11.00 Pause.
11.30 Udekkede behov i kronisk fase etter alvorlig til

moderat BTI-beskrivelse av en hjemmebasert rehabiliteringsintervensjon i tett samarbeid med pårørende. Solveig Lægreid Hauger

12.15 Lunsj.
13.15 Pasient- og pårørendes erfaringer.
14.00 Pause.
14.20 Erfaringer fra lærings- og mestringstilbud i Bærum

kommune. Lief Helene Janborg, Anne Cecilie Bryne

15.00 Oppsummering.

Kompetansegruppe for kognitiv rehabilitering, Sunnaas sykehus

Fredag 26. april

09.00 Hva er kognitiv rehabilitering?

Espen Madsen Edvardsen

09.45 Introduksjon til parallelle sesjoner og pause.
10.10 Parallellsesjoner: Når kognitive vansker påvirker

kommunikasjonsferdigheter og får konsekvenser i hverdagen. Silje Merethe Hansen

Feilfri læring i teori og praksis. Martin Matre, Hilde van Berge

12.00 Lunsj.
13.00 Parallellsesjoner: Innsikt som utgangspunkt for

kognitiv rehabilitering. Anne-Kristine Schanke

Fatigue etter hjerneskade - Mekanismer og håndtering. Daniel Løke

13.45 Pause.
14.30 Familievernkontorets erfaringer - "Skaden sitter

ved kjøkkenbordet". Lene Holm Berndtsson, Tor-Andr Ribe Andersen

15.15 Oppsummering.

Kompetansegruppe for kognitiv rehabilitering.