Program for Kognitiv rehabilitering - behov og muligheter ved lokal oppfølging (33526)

Torsdag 25. april

Tema: Hverdagen med kognitive endringer - hvilken kunnskap og erfaringer har vi?

08.30 Registrering med kaffe og mingling.
09.30 Velkommen.

Kompetansegruppe for kognitiv rehabilitering

09.40 Introduksjon ved kompetansegruppe for kognitiv

rehabilitering ved Sunnaas sykehus og samhandlingssjef Kristen Sæther

10.00 Cognitive rehabilitation guidelines and their

application to clinical practice in the community. Jennie Ponsford

11.00 Pause.
11.00 Pause.
11.30 Udekkede behov i kronisk fase etter alvorlig til

moderat BTI-beskrivelse av en hjemmebasert rehabiliteringsintervensjon i tett samarbeid med pårørende. Solveig Lægreid Hauger

12.15 Lunsj.
13.15 Pasient- og pårørendes erfaringer.
14.00 Pause.
14.20 Erfaringer fra lærings- og mestringstilbud i Bærum

kommune. Lief Helene Janborg, Anne Cecilie Bryne

15.00 Oppsummering.

Kompetansegruppe for kognitiv rehabilitering, Sunnaas sykehus

Fredag 26. april

09.00 Hva er kognitiv rehabilitering?

Espen Madsen Edvardsen

09.45 Introduksjon til parallelle sesjoner og pause.
10.10 Parallellsesjoner: Når kognitive vansker påvirker

kommunikasjonsferdigheter og får konsekvenser i hverdagen. Silje Merethe Hansen

Feilfri læring i teori og praksis. Martin Matre, Hilde van Berge

12.00 Lunsj.
13.00 Parallellsesjoner: Innsikt som utgangspunkt for

kognitiv rehabilitering. Anne-Kristine Schanke

Fatigue etter hjerneskade - Mekanismer og håndtering. Daniel Løke

13.45 Pause.
14.30 Familievernkontorets erfaringer - "Skaden sitter

ved kjøkkenbordet". Lene Holm Berndtsson, Tor-Andr Ribe Andersen

15.15 Oppsummering.

Kompetansegruppe for kognitiv rehabilitering.