Alle kurs
ID. 33527

Strafferett/straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs)

18. nov 2019 - 24. jan 2020

Scandic Nidelven

Skriv ut

Informasjon

Personer som ønsker å påta seg oppdrag som rettsmedisinsk sakkyndig i straffesaker.