Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner (33530)

Dato: 8. nov 2019
Sted: Olafiaklinikken
Adresse: Trondheimsveien 2, Bygg N Gml Schous bryggeri, på Grünerløkka
,

Kurslokale: (Gml Schous bryggeri, på Grünerløkka)
Påmeldingsfrist 08.09.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 6
Maks antall deltakere 15
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Lege: 2 700,-
Ikke lege: 5 400,-

Målgruppe

Spesialister i: gynekologi, dermatologi og venereologi og allmennmedisin.

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne utføre kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner

Innhold

Grunnprinsipper i bruk og vedlikehold av mikroskopet. Mikroskopi som et verktøy i kontordiagnostikk av genitale infeksjoner

Arbeidsmåter

Forelesninger, praktiske øvelser, kasuistikker, gruppediskusjoner

Kurslitteratur

Forslag; Harald Moi, Jan Martin Maltau. Seksuelt overførte infeksjoner og genitale hudsykdommer. Gyldendal forlag.

Kurskomite

Ivana Randjelovic (Kursleder)
Usha Hartgill

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 6 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 6 t

Program for Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner (33530)

Fredag 8. november

09.15 Registrering
09.30 Introduksjon
Ivana Randjelovic
09.40 Genitale infeksjoner og SOI
Usha Hartgill
10.00 Kontordiagnostikk og grunnprinsipper i mikroskopi ved genitale infeksjoner (del I)
Ivana Randjelovic
10.45 Pause
11.00 Kontordiagnostikk og grunnprinsipper i mikroskopi ved genitale infeksjoner (del II)
Ivana Randjelovic
12.00 Lunsj
12.30 Oppsett og vedlikehold av mikroskopet

Prøvetaking og preparat forberedelse  


Ivana Randjelovic
13.00 Praktisk øvelser.15 min pause tilpasses
Ivana Randjelovic
Usha Hartgill
14.30 SOI behandling og smitteoppsporing
Usha Hartgill
15.00 Diskusjon og kursprøve
Ivana Randjelovic
15.30 Slutt