Program for Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner (33530)

Fredag 8. november

09.15 Registrering
09.30 Introduksjon
Ivana Randjelovic
09.40 Genitale infeksjoner og SOI
Usha Hartgill
10.00 Kontordiagnostikk og grunnprinsipper i mikroskopi ved genitale infeksjoner (del I)
Ivana Randjelovic
10.45 Pause
11.00 Kontordiagnostikk og grunnprinsipper i mikroskopi ved genitale infeksjoner (del II)
Ivana Randjelovic
12.00 Lunsj
12.30 Oppsett og vedlikehold av mikroskopet

Prøvetaking og preparat forberedelse  


Ivana Randjelovic
13.00 Praktisk øvelser.15 min pause tilpasses
Ivana Randjelovic
Usha Hartgill
14.30 SOI behandling og smitteoppsporing
Usha Hartgill
15.00 Diskusjon og kursprøve
Ivana Randjelovic
15.30 Slutt