Akuttmedisin for legevaktsleger og annet helsepersonell (33537)

Dato: 21-22. nov 2019
Kurslokale: Molde Brannstasjon, Birger Hatlebakksvei 30, 6415 Molde
Praktiske henvendelser: Molde kommune
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Maks antall deltakere 30
Kurseier Molde kommune

Priser

Deltaker: 5 200,-

Målgruppe

Legevaktsleger og personale ved legevakter og legekontorer.

Læringsmål

Å oppdatere grunnleggende teoretisk kunnskap om akuttmedisin, herunder å kunne identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander. Å trene på akuttmedisinske prosedyrer og praktiske ferdigheter med tid og rom for refleksjon og feedback.

Innhold

Molde kommune arrangerer obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle som jobber med legevakt.

Formål med kurset er at gi en oppdatering av grunnleggende viten og ferdigheter i arbeidet med akutt syke og skadde pasienter på legevakten og ute på oppdrag. Kurset består av forelesninger i mindre omfang og mye arbeide i grupper med trening av ferdigheter, innføring i evt. nye metoder og trening med rollespill på ulike scenarier. Det legges vekt på gjensidig  refleksjon, evaluering og tilbakemelding under trygge rammer. Her er det rom og tid til usikkerhet, "dumme spørsmål" og at prøve og feile - det er slik vi lærer best.

Kurskomite

Cato Rolland Innerdal (Kursleder)
Signe Friborg Hjorth
Roy Skarshaug
Henning Fosse

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Program for Akuttmedisin for legevaktsleger og annet helsepersonell (33537)

Torsdag 21. november

08.15 Registrering og kaffe.
08.30 Velkommen og introduksjon. "Bli trygg i akuttmedisinske situasjoner".
10.00 ABCDE-undersøkelse. Gruppeseksjoner:
  • ABCDE-undersøkelse
  • Basal og avansert HLR
  • Luftveishåndtering - maske/bag, tube, ventilering, 02 behandling
  • Intravenøs og intraossøs tilgang, væskebehandling
  • Blødninger, hypotermi og større skader
  • Leiring, stabilisering og flytting av traumepasient
12.00 Lunsj.
12.45 Gruppeseksjoner forts. Kaffepause.
15.30 Slutt for dagen.

Fredag 22. november

08.15 Kaffe.
08.30 Akutt indremedisin - håndtering av akutte tilstander

for hjerte, lunge og hjerne.

09.30 Pause med kaffe og frukt.
09.45 Det akutt syke barn.
10.00 Kasuistikker i grupper.
12.00 Lunsj.
12.45 Kasuistikkøvelser forts.
15.15 Avslutning og evaluering.
15.30 Slutt for dagen.