Program for Akuttmedisin for legevaktsleger og annet helsepersonell (33537)

Torsdag 21. november

08.15 Registrering og kaffe.
08.30 Velkommen og introduksjon. "Bli trygg i akuttmedisinske situasjoner".
10.00 ABCDE-undersøkelse. Gruppeseksjoner:
  • ABCDE-undersøkelse
  • Basal og avansert HLR
  • Luftveishåndtering - maske/bag, tube, ventilering, 02 behandling
  • Intravenøs og intraossøs tilgang, væskebehandling
  • Blødninger, hypotermi og større skader
  • Leiring, stabilisering og flytting av traumepasient
12.00 Lunsj.
12.45 Gruppeseksjoner forts. Kaffepause.
15.30 Slutt for dagen.

Fredag 22. november

08.15 Kaffe.
08.30 Akutt indremedisin - håndtering av akutte tilstander

for hjerte, lunge og hjerne.

09.30 Pause med kaffe og frukt.
09.45 Det akutt syke barn.
10.00 Kasuistikker i grupper.
12.00 Lunsj.
12.45 Kasuistikkøvelser forts.
15.15 Avslutning og evaluering.
15.30 Slutt for dagen.