Program for Høstmøte i Norsk indremedisinsk forening (33542)

Torsdag 17. oktober

09.00 Velkommen. Praktisk informasjon.

Cecilie Nordmo, Maya Bass, Trond Vartdal

09.05 Innledning om "Gjør kloke valg".

Knut Lundin, OUS Rikshospitalet

09.20 "Choosing wisely in Europe".

Antonio Vaz Carneiro, Universitetet i Lisboa

10.05 Pause.
10.15 Trenger norske medisinere klokere valg?

Ketil Størdal, Sykehuset Østfold og Folkehelseinsituttet 

10.50 Pause.
11.00 IgA nefropati, ny innsikt om prognose og behandling.

Thomas Knoop, Haukeland

11.40 Lunsj.
12.30 Legemiddelgjennomganger for eldre med polyfarmasi. Hvem? Hvordan?

Hjelper det? Læringsmål FIM 135. Torgeir Bruun Wyller, OUS Ullevål

13.10 Anafylaksi og angioødem - Læringsmål FIM 014.

Ragnhild Gulsvik, OUS Ullevål

13.50 Pause.
14.00 Blodfortynning etter kardiologiske intervensjoner.

Bjørn Bendz, OUS Rikshospitalet

14.30 Årsmøte Norsk indremedisinsk forening.

Kåre Birkeland m.fl.

Fredag 18. oktober

09.00 Velkommen. Praktisk informasjon.

Cecilie Nordmo, Maya Bass, Trond Vartdal

09.05 Hudmanifestasjoner ved indremedinske tilstander. Læringsmål GER 028, FIM 034.

Jon Anders Halvorsen, Trond Vartdal, OUS Rikshospitalet

09.45 Synkopeutredning.

Per Torger Skretteberg, OUS Ullevål

10.30 Pause.
10.40 Nekrotiserende bløtdelsinfeksjoner, tilstand og håndtering,

samt studieresultater fra den prospektive, skandinavisk studien INFECT. Steinar Skrede, Haukeland

11.20 Pause.
11.35 Sykelig overvekt; en multimorbid kronisk sykdom

med biopsykososiale konsekvenser. Tone Gretland Valderhaug, Ahus

13.00 Lunsj.
13.50 Vitamin B12 - og folatmangel - med fokus på diagnostikk.

Læringsmål FIM141. Helle Borgstrøm Hager, Sykehuset i Vestfold

13.50 Utredning av vanlige anemitilstander. Læringsmål FIM141

Emil Nyqvst, Sykehuset i Vestfold

14.25 Pause.
14.40 Reerningssyndrom. Læringsmål FIM026.

Sissel Urke Olsen, Diakonhjemmet sykehus

15.20 Ultralyd ved akutt dyspne.

Øyvind Johannessen, Ahus

16.00 Avslutning.