Alle kurs
ID. 33543

NEL kurs: Angsttilstander

Informasjon

Angst er et av de hyppigste symptomene man møter i allmennpraksis. Over en tredel av de pasientene som presenterer et psykiatrisk problem, klager over angst. I norsk allmennpraksis registreres angst (som symptom eller sykdomsdiagnose) i 3-5% av pasientkontaktene. Omtrent hver femte kvinne eller mann rammes en gang i livet av en angsttilstand. Av angsttilstandene som en ser i allmennpraksis, er generalisert angsttilstand hyppigst, fulgt av panikkangst og fobier.

Kurset dreier seg om angsttilstandene generalisert angstlidelse, sosial angst, fobisk angst, panikklidelse og tvangslidelse. Det er et problembasert, interaktivt kurs. Kurset består av fem sesjoner, en om hver av disse tilstandene.

Kurset er godkjent av Legeforeningen som et valgfritt kurs med 8 timer/poeng. Om du ønsker det, kan kurset kombineres med de valgfrie kursene om depresjoner (5 timer/poeng) og psykoser (4 timer/poeng) og er da godkjent som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin med totalt 17 timer/poeng. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.)

Kurset er utviklet av professor i allmennmedisin og sjefsredaktør i NEL, Terje Johannessen, og redaktør i NEL, Tor André Johannessen. Kurset er kvalitetssikret av psykiater Ola Nordviste.