Alle kurs
ID. 33544

NEL kurs: Depresjoner

Informasjon

Ca 3% av pasientene i allmennpraksis får diagnosen depresjon. Minst 25% av kvinner og 15% av menn får i løpet av livet en behandlingstrengende depresjon. De fleste alvorlige depressive tilstander starter i slutten av tenårene.

Kurset dreier seg om depresjoner og omfatter tilstandene depresjon, postnatal depresjon, posttraumatisk stresslidelse, søvnforstyrrelser og bipolar affektiv lidelse. Det er et problembasert, interaktivt kurs. Kurset består av fem sesjoner, en om hver av disse tilstandene. Hver sesjon består av en rekke spørsmål vedrørende forekomst, årsaker, diagnostikk, behandling og prognose. 

Kurset er godkjent av Legeforeningen som et valgfritt kurs med 5 timer/poeng. Om du ønsker det, kan kurset kombineres med de valgfrie kursene om angsttilstander (8 timer/poeng) og psykoser (4 timer/poeng) og er da godkjent som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin med totalt 17 timer/poeng. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.)