Alle kurs
ID. 33545

NEL kurs: Psykoser

Informasjon

I befolkningsundersøkelser har 3-5% en livstidsprevalens av psykotiske symptomer. Hørselshallusinasjoner og vrangforestillinger er hyppige ved alvorlige psykiske lidelser som f.eks. demens, delir, schizofreni, affektive psykoser og paranoide psykoser.

Kurset dreier seg om psykoser og omfatter tilstandene schizofreni, paranoia, postnatal psykose og en sesjon generelt om psykose. Det er et problembasert, interaktivt kurs. Kurset består av fire sesjoner, en om hver av disse tilstandene. Hver sesjon består av en rekke spørsmål vedrørende forekomst, årsaker, diagnostikk, behandling og prognose. 

Kurset er godkjent av Legeforeningen som et valgfritt kurs med 4 timer/poeng. Om du ønsker det, kan kurset kombineres med de valgfrie kursene om angsttilstander (8 timer/poeng) og depresjoner (5 timer/poeng) og er da godkjent som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin med totalt 17 timer/poeng. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.)