Behandling av overvekt og fedme AVLYST (33552)

Treatment of overweight and obesity

Dato: 30. okt - 1. nov 2019
Sted: Meet Ullevaal (tidl. UBC Ullevål stadion)
Adresse: Sognsveien 77 C Ullevaal Stadion
0840, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 20.08.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 18
Maks antall deltakere 60
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Lege: 5 000,-
Ikke lege: 10 000,-

Målgruppe

Leger under utdanning i allmennpraksis og spesialister i allmenpraksis.  Interesserte leger indremedisin, endokrinologi og hjertesykdommer. Det kan egne seg også for ernæringsfysiologer, sykepleiere og fysioterapeuter.

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne forstå overvekt og fedmens epidemiologi, helsemessig konsekvenser, patofysiologi og de viktigste prinsippene for behandling, både livsstilsendring og medikamentell behandling. De vil tilegne seg ferdigheter i å starte overvektsbehandling på legekontoret eller annen praksis.

Innhold

Se program.

Hvordan har fedmeepidemien økt over hele verden og hva er de helsemessige konsekvenser av denne økningen. Hvordan reguleres energibalansen i hjernen. Hvilke mål og midler har man for behandling av overvekt. Forebygging hos ulike aldersgrupper. Hvordan innføre kostendring, fysisk aktivitet, stressmestring og adferdsendring hos den overvekte. Medikamentell behandling.

Arbeidsmåter

Foredrag med diskusjon, grupper, kasuistikker, praktiske øvelser

Kurslitteratur

Stensiler og oppdaterte artikler over de ulike temaer fra foredragsholderne.

Andre opplysninger

Ta med pasientenkasuistikker som du vil diskutere.

Kurskomite

Serena Tonstad (Kursleder)
Lars Retterstøl

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 18 t, GJELDER EMNE: Sykelig overvekt og spiseforstyrrelser
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 18 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 18 t, GJELDER EMNE: Sykelig overvekt og spiseforstyrrelser
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 160 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t

Program for Behandling av overvekt og fedme AVLYST (33552)

Onsdag 30. oktober

11.30 Lunsj
12.30 Introduksjon
Serena Tonstad
12.45 Epidemiologi, risikofaktorer og helserisiko
Serena Tonstad
13.35 Benstrekk
13.40 Genetiske aspekter av fedme
Lars Retterstøl
14.20 Pause
14.30 Regulering av energibalansen.
Serena Tonstad
15.00 Utvikling av overvekt og fedme hos individer.
Serena Tonstad
15.45 Pause.
16.15 Mål og midler for behandling av overvekt og fedme
Serena Tonstad
17.00 Fortsettelse
17.45 Pause
17.55 Prinsipper for behandling av overvekt
Serena Tonstad
18.25 Slutt.

Torsdag 31. oktober

11.00 Lunsj
12.00 Metabolsk syndrom
Serena Tonstad
12.55 Benstrekk
13.00 Kostprinsipper for vektreduksjon
Mette Svendsen
13.45 Fortsettelse av kostprinsipper for vektreduksjon med diskusjon og praktiske øvelser
Mette Svendsen
14.30 Pause
14.45 Hvordan gi råd om fysisk aktivitet med diskusjon og praktiske øvelser
Terje Martin Halvorsen
15.45 Pause
16.00 Medikamentell behandling
Serena Tonstad
16.40 Benstrekk
17.00 Psykologiske kontraindikasjoner med tanke på fedmekirurgi
17.30 Å komunisere med den sykelig overvektige pasienten
17.55 Benstrekk
18.00 Psykologiske konsekvenser av fedmekirurgi
18.30 Slutt.

Fredag 1. november

08.30 Kasuistikker
09.00 Motiverende samtale som fører til adferdsendring
Hege Gade
09.50 Pause
10.00 Adferdsendring: prinsipper i praksis
Hege Gade
11.00 Pause.
11.15 Kasuistikker
Serena Tonstad
12.00 Lunsj
12.45 Hva ønskes utredet i henvisningen til fedmekirurgi
Jon Adalsteinn Kristinsson
13.30 Kirurgisk behandling
Jon Adalsteinn Kristinsson
14.30 Evaluering, eksamen, og kursbevis
Serena Tonstad
15.30 Slutt