Program for Behandling av overvekt og fedme AVLYST (33552)

Onsdag 30. oktober

11.30 Lunsj
12.30 Introduksjon
Serena Tonstad
12.45 Epidemiologi, risikofaktorer og helserisiko
Serena Tonstad
13.35 Benstrekk
13.40 Genetiske aspekter av fedme
Lars Retterstøl
14.20 Pause
14.30 Regulering av energibalansen.
Serena Tonstad
15.00 Utvikling av overvekt og fedme hos individer.
Serena Tonstad
15.45 Pause.
16.15 Mål og midler for behandling av overvekt og fedme
Serena Tonstad
17.00 Fortsettelse
17.45 Pause
17.55 Prinsipper for behandling av overvekt
Serena Tonstad
18.25 Slutt.

Torsdag 31. oktober

11.00 Lunsj
12.00 Metabolsk syndrom
Serena Tonstad
12.55 Benstrekk
13.00 Kostprinsipper for vektreduksjon
Mette Svendsen
13.45 Fortsettelse av kostprinsipper for vektreduksjon med diskusjon og praktiske øvelser
Mette Svendsen
14.30 Pause
14.45 Hvordan gi råd om fysisk aktivitet med diskusjon og praktiske øvelser
Terje Martin Halvorsen
15.45 Pause
16.00 Medikamentell behandling
Serena Tonstad
16.40 Benstrekk
17.00 Psykologiske kontraindikasjoner med tanke på fedmekirurgi
17.30 Å komunisere med den sykelig overvektige pasienten
17.55 Benstrekk
18.00 Psykologiske konsekvenser av fedmekirurgi
18.30 Slutt.

Fredag 1. november

08.30 Kasuistikker
09.00 Motiverende samtale som fører til adferdsendring
Hege Gade
09.50 Pause
10.00 Adferdsendring: prinsipper i praksis
Hege Gade
11.00 Pause.
11.15 Kasuistikker
Serena Tonstad
12.00 Lunsj
12.45 Hva ønskes utredet i henvisningen til fedmekirurgi
Jon Adalsteinn Kristinsson
13.30 Kirurgisk behandling
Jon Adalsteinn Kristinsson
14.30 Evaluering, eksamen, og kursbevis
Serena Tonstad
15.30 Slutt