Akuttmedisin for legevaktsleger og annet helsepersonell (33554)

Dato: 24-25. sep 2019
Sted: Scandic Airport Hotell Gardermoen
Adresse: Ravineveien 15
2060, GARDERMOEN

NORGE
Praktiske henvendelser: Bardu kommune
Maks antall deltakere 50
Kurseier Bardu kommune

Andre opplysninger

Kursavgift:

Om det er nødvendig med overnatting fra dagen før, er prisen på tilknytningsdøgn kr. 895,-.

NB! I påmeldingslenken må du oppgi om du trenger hotell eller kun pensjon.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Program for Akuttmedisin for legevaktsleger og annet helsepersonell (33554)

Tirsdag 24. september

09.00 Velkommen og kaffe.
09.15 Teamet - hvordan gå fra enmannsjobb til

velfungerende akuttmedisinske team. Rollefordeling og samarbeid.

09.40 ABCDE - hvordan identifisere den akutte pasienten.

Demo/gjennomgang og øving.

10.00 Luftveishåndtering.
11.10 IO og perifervenekanylering.
12.15 Lunsj.
12.45 Nødnett.
13.15 BHLR og AHLR.
14.15 Infrastruktur den akuttmedisinske kjeden og

ambulansens rolle og oppgaver.

14.35 Pause.
14.45 Case trening - den alvorlig syke pasienten.

Onsdag 25. september

08.00 Oppsummering av gårsdagen og kaffe.
08.10 SIRS/QSOFA.
08.30 CASE/treamtrening.
09.00 Øvelse - når trusselen er der/blødningskontroll.
09.55 Akutt syke barn/fødsel (lokaltilpassning).
10.30 Øvelse når størrelsen teller.
11.45 Lunsj.
12.15 "Valgfag" CPAP-LTS-Nakkekrage (stabilisering) -

Trykkavlastning.

13.15 Traumeøvelse.
14.00 Traume utendørs.
15.00 Evaluering og avslutning (kl. 1600).