Program for Akuttmedisin for legevaktsleger og annet helsepersonell (33554)

Tirsdag 24. september

09.00 Velkommen og kaffe.
09.15 Teamet - hvordan gå fra enmannsjobb til

velfungerende akuttmedisinske team. Rollefordeling og samarbeid.

09.40 ABCDE - hvordan identifisere den akutte pasienten.

Demo/gjennomgang og øving.

10.00 Luftveishåndtering.
11.10 IO og perifervenekanylering.
12.15 Lunsj.
12.45 Nødnett.
13.15 BHLR og AHLR.
14.15 Infrastruktur den akuttmedisinske kjeden og

ambulansens rolle og oppgaver.

14.35 Pause.
14.45 Case trening - den alvorlig syke pasienten.

Onsdag 25. september

08.00 Oppsummering av gårsdagen og kaffe.
08.10 SIRS/QSOFA.
08.30 CASE/treamtrening.
09.00 Øvelse - når trusselen er der/blødningskontroll.
09.55 Akutt syke barn/fødsel (lokaltilpassning).
10.30 Øvelse når størrelsen teller.
11.45 Lunsj.
12.15 "Valgfag" CPAP-LTS-Nakkekrage (stabilisering) -

Trykkavlastning.

13.15 Traumeøvelse.
14.00 Traume utendørs.
15.00 Evaluering og avslutning (kl. 1600).