Alle kurs
ID. 33555

Alders- og sykehjemsmedisin 4: Alderspsykiatri og sosialmedisin

Informasjon

Primær målgruppe er leger som skal opparbeide kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin, men kurset vil være relevant for allmennleger og andre som arbeider med pasienter som er eldre og skrøpelige.

Man kan ta kursene i kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin parallelt med spesialisering i allmennmedisin og få kompetanseområdet tellende når man er ferdig spesialist i allmennmedisin.