Alle kurs
ID. 33559

MCT Masterclass level 1

29-30. aug 2019

Skriv ut

Informasjon

Leger, psykologer og annet autorisert helspersonell som arbeider med lette/moderate psykiske lidelser i klinisk praksis.