Alle kurs
ID. 33565

Evaluering, kvalitetsovervåking og tolkning av laboratorieanalyser

30. okt - 1. nov 2019

Skriv ut

Informasjon

LIS utdanning i følgende spesialiteter: medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og klinisk farmakologi.