Konferanse Hukommelsesteam 2019 (33566)

Dato: 10-11. sep 2019
Sted: Clarion Hotel The Hub
Adresse: Biskop Gunnerusgate 3
0155, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 20.06.2019
Praktiske henvendelser: Nasjonalt komp.senter for aldring og helse
Maks antall deltakere 250
Kurseier Nasjonalt komp.senter for aldring og helse

Priser

Deltaker: 3 700,-

Viktig informasjon

Overnatting: Deltakerne må selv ordne med reise og overnatting. Send mail til konferansehotellet for å booke rom: thehub@choice.no, oppgi referansekode1036GR001788 samt kortnr. Pris for enkeltrom: Kr. 1750,- (9.9-10.9) og kr. 2550,- med overnatting fra 10.-11.9. Hotellet har ikke mulighet til å sende faktura for beløp under kr. 5000,-.

Diettmat: Behov for diettmat (gluten osv.) på oppgis ved påmelding.

Målgruppe

Først og fremst hukommelsesteam, koordinatorer, leger og annet helsepersonell som jobber med basal utredning av demens og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.

Innhold

Innholdet i årets program baserer seg på ønsker fra praksisfeltet og erfaringer om "hva som rører seg" for tiden. Programmet går over to dager og inneholder nytt om både basal utredning og oppfølging av personer med demens i kommunehelsetjenesten, med ulike temaer som belyser dette.

Kurskomite

Mona Michelet (Kursleder)
Geir Selbæk
Thea Skarpengland
Linda Gjøra

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 12 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 12 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 15 t

Program for Konferanse Hukommelsesteam 2019 (33566)

Tirsdag 10. september

10.00 Velkommen.
10.20 Trender i forskning og bedre omsorg for personer

med demens. Knut Engedal, professor emeritus og seniorforsker, Aldring og helse

11.05 Pause.
11.20 Demens hos personer med utviklingshemning -

hukommelsesteamenes rolle i et forløp. Frode Kibsgaard Larsen, vernepleier/spesialrådgiver og stipendiat, Aldring og helse

12.00 Pause.
12.15 Tidlig og riktig oppfølging til personer med

kognitiv svikt og demens. Mai B. Myhre, spesialsykepleier og fagkonsulent, Senter for fagutvikling og forskning USHT, Oslo kommune

13.00 Lunsj.
14.00 Nettverkskartlegging og nettverksmobilisering -

Hvordan finne de usynlige ressursene. Gry Caroline Aarnes, vernepleier, Master i tverrfaglig samarbeid og fagrådgiver, Nasjonalforeningen for folkehelsen

14.30 Å leve med demens.

Erfaringsrepresentanter i samtale med Gry Caroline Aarnes

15.00 Pause.
15.15 Teamenes time:
  • Individuell plan til personer med demens. Rosita Eliassen, spesialsykepleier, Sørum kommune
  • Prioriteringsnøkkel for demensteamets oppgaver. Anne-Karin Frisk, spesialsykepleier i psykiatri og demensrådgiver, Asker kommune
  • Hukommelsesstimulerende terapi - kort intro om metoden og erfaringer fra utprøving. Torhild Holthe, ergoterapeut og stipendiat, Aldering og helse og Kari Merete Aamo, sykepleier, Os kommune

Onsdag 11. september

08.30 Fremdeles behov for å være i aktivitet.

Janne Røsvik, sykepleier, PhD, forsker, Mona Michelet, ergogerapeut og PhD-stipendiat, Aldring og helse

09.00 Fysisk aktivitet - hva er Hukommelsesteamets rolle?

Elisabeth Wiken Telnius, fysioterapeut, PhD og forsker, Aldring og helse

09.30 Pause.
10.00 Velferdsteknologi - Hvordan følge opp og støtte bruk

av velferdsteknologi i demensomsorgen. Ida Wulff Jensen, ergoterapeut med Master i folkehelse, Aldring og helse

10.40 Pause.
10.55 Revidert verktøy for basal utredning av demens.

Jørgen Wagle, psykolog, PhD og forsker, Aldring og helse

11.30 Lunsj.
12.30 Demens og depresjon - hvilke tiltak for mestring kan

hjelpe. Guro Hanevold Bjørkløf, psykolog, PhD og fagsjef, Aldring og helse

13.00 Pause.
13.15 Diffensialdiagnostikk - typiske trekk ved de ulike

demenssykdommene. Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege, Hukommelsesklinikken, OUS

14.00 Pause.
14.15 Differensialdiagnostikk forts.

Peter Bekkhus-Wetterberg

15.00 Avslutning.