Program for Konferanse Hukommelsesteam 2019 (33566)

Tirsdag 10. september

10.00 Velkommen.
10.20 Trender i forskning og bedre omsorg for personer

med demens. Knut Engedal, professor emeritus og seniorforsker, Aldring og helse

11.05 Pause.
11.20 Demens hos personer med utviklingshemning -

hukommelsesteamenes rolle i et forløp. Frode Kibsgaard Larsen, vernepleier/spesialrådgiver og stipendiat, Aldring og helse

12.00 Pause.
12.15 Tidlig og riktig oppfølging til personer med

kognitiv svikt og demens. Mai B. Myhre, spesialsykepleier og fagkonsulent, Senter for fagutvikling og forskning USHT, Oslo kommune

13.00 Lunsj.
14.00 Nettverkskartlegging og nettverksmobilisering -

Hvordan finne de usynlige ressursene. Gry Caroline Aarnes, vernepleier, Master i tverrfaglig samarbeid og fagrådgiver, Nasjonalforeningen for folkehelsen

14.30 Å leve med demens.

Erfaringsrepresentanter i samtale med Gry Caroline Aarnes

15.00 Pause.
15.15 Teamenes time:
  • Individuell plan til personer med demens. Rosita Eliassen, spesialsykepleier, Sørum kommune
  • Prioriteringsnøkkel for demensteamets oppgaver. Anne-Karin Frisk, spesialsykepleier i psykiatri og demensrådgiver, Asker kommune
  • Hukommelsesstimulerende terapi - kort intro om metoden og erfaringer fra utprøving. Torhild Holthe, ergoterapeut og stipendiat, Aldering og helse og Kari Merete Aamo, sykepleier, Os kommune

Onsdag 11. september

08.30 Fremdeles behov for å være i aktivitet.

Janne Røsvik, sykepleier, PhD, forsker, Mona Michelet, ergogerapeut og PhD-stipendiat, Aldring og helse

09.00 Fysisk aktivitet - hva er Hukommelsesteamets rolle?

Elisabeth Wiken Telnius, fysioterapeut, PhD og forsker, Aldring og helse

09.30 Pause.
10.00 Velferdsteknologi - Hvordan følge opp og støtte bruk

av velferdsteknologi i demensomsorgen. Ida Wulff Jensen, ergoterapeut med Master i folkehelse, Aldring og helse

10.40 Pause.
10.55 Revidert verktøy for basal utredning av demens.

Jørgen Wagle, psykolog, PhD og forsker, Aldring og helse

11.30 Lunsj.
12.30 Demens og depresjon - hvilke tiltak for mestring kan

hjelpe. Guro Hanevold Bjørkløf, psykolog, PhD og fagsjef, Aldring og helse

13.00 Pause.
13.15 Diffensialdiagnostikk - typiske trekk ved de ulike

demenssykdommene. Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege, Hukommelsesklinikken, OUS

14.00 Pause.
14.15 Differensialdiagnostikk forts.

Peter Bekkhus-Wetterberg

15.00 Avslutning.