Alle kurs
ID. 33568

Innføring i molekylærallergologisk laboratoriediagnostikk

Informasjon

Leger i spesialisering og spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, barnesykdommer, hud- og veneriske sykdommer, lungesykdommer, kompetanseområde allergologi.