Innføring i molekylærallergologisk laboratoriediagnostikk (33568)

Dato: 5. sep 2019
Sted: Gamle Logen, Oslo
Adresse: Grev Wedels plass 2
0151, OSLO

NORGE
Maks antall deltakere 50
Kurseier Oslo universitetssykehus HF

Priser

Deltaker: 2 500,-
Ikke lege: 3 000,-

Målgruppe

Leger i spesialisering og spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, barnesykdommer, hud- og veneriske sykdommer, lungesykdommer, kompetanseområde allergologi.

Læringsmål

Tilegne seg kunnskaper om struktur av allrgenkomponenter og deres funksjon, få kunnskaper om bruk av allergenkomponenter i diagnostikken av allergi mot utvalgte matvarer. Innføring i indikasjon og tolkning av molekylær allergologiske laboratorieanalyser.

Kurskomite

Ivo Nentwich (Kursleder)
Vidar Bosnes
Fride Erdal Julshamn

Godkjenninger

Videreutdanning

Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 7 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 7 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 7 t

Etterutdanning

Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 7 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 7 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 7 t

Kompetanseområde

Allergologi: Valgfrie kurs: 7 t

Program for Innføring i molekylærallergologisk laboratoriediagnostikk (33568)

Torsdag 5. september

07.45 Registrering.
08.30 Velkommen.

Avdelingsleder John Torgils Vaag, Oslo

08.35 Kursforløp, organisering.

Ivo Netnwich, Oslo

08.45 Grunnlaget for molekylær allergologi:

Basisbegreper, ekstrakt, allergen, allergenmolekyl, epitoper, sekvenshomologi, kryssreaktivitet, testsystemer igE og cellulær, generelle indikasjoner for MAD, allergen databaser. Ivo Nentwich, Oslo

09.30 Wheat allergens and their us in molecylar diagnostics

diagnostics in wheat allergy. Esben Eller, Odense, DK

10.15 Kaffepause med frukt.
10.30 MAD about nuts and soy.

Molecular allergologic diagnostics in nut and soy allergy. Heimo Breitender, Vienna, AT

11.15 Fish and seafood allergy.

Specific igE and BAT in MAD. Annette Kuehn, Luxembourg

12.00 Lunch.
13.00 Hovedforedrag - Keynote lecture:

Molecular allergology - a revolution in allergy diagnostics. Introduction to EAACI MAUG document, other MAD topics (cow milk, egg, pollen allergy). Paolo Matricardi, Berlin

14.00 Kaffepause med kaker.
14.15 Uniplex, oligoplex and multiplex methods in MAD:

Pros and cons, top-down and bottom-up approach algorithms in diagnostic workups. Paolo Matricardi, Berlin

15.10 Veileder i laboratoriediagnostikk i allergologi:

Hjelp med indikasjon og fortolkning av molekylærallergologiske analyser, mulige diagnostiske algoritmer. Vibeke Stenhaug Langaas, Trondheim

15.45 Spørsmål og diskusjon, kursevaluering og kursbevis.
16.00 Slutt.