Program for Innføring i molekylærallergologisk laboratoriediagnostikk (33568)

Torsdag 5. september

07.45 Registrering.
08.30 Velkommen.

Avdelingsleder John Torgils Vaag, Oslo

08.35 Kursforløp, organisering.

Ivo Netnwich, Oslo

08.45 Grunnlaget for molekylær allergologi:

Basisbegreper, ekstrakt, allergen, allergenmolekyl, epitoper, sekvenshomologi, kryssreaktivitet, testsystemer igE og cellulær, generelle indikasjoner for MAD, allergen databaser. Ivo Nentwich, Oslo

09.30 Wheat allergens and their us in molecylar diagnostics

diagnostics in wheat allergy. Esben Eller, Odense, DK

10.15 Kaffepause med frukt.
10.30 MAD about nuts and soy.

Molecular allergologic diagnostics in nut and soy allergy. Heimo Breitender, Vienna, AT

11.15 Fish and seafood allergy.

Specific igE and BAT in MAD. Annette Kuehn, Luxembourg

12.00 Lunch.
13.00 Hovedforedrag - Keynote lecture:

Molecular allergology - a revolution in allergy diagnostics. Introduction to EAACI MAUG document, other MAD topics (cow milk, egg, pollen allergy). Paolo Matricardi, Berlin

14.00 Kaffepause med kaker.
14.15 Uniplex, oligoplex and multiplex methods in MAD:

Pros and cons, top-down and bottom-up approach algorithms in diagnostic workups. Paolo Matricardi, Berlin

15.10 Veileder i laboratoriediagnostikk i allergologi:

Hjelp med indikasjon og fortolkning av molekylærallergologiske analyser, mulige diagnostiske algoritmer. Vibeke Stenhaug Langaas, Trondheim

15.45 Spørsmål og diskusjon, kursevaluering og kursbevis.
16.00 Slutt.