Program for Nasjonalt møte om malignt melanom (33569)

Fredag 13. september

09.30 Registrering.
10.10 Velkommen.
10.10 Forebygging/epidemiologi melanom/solingsvaner.

Lill Tove Nilsen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

10.40 Bruk av en modifisert Health Beliefmodell for å

undersøke faktorer som påvirker nordmenns solingsatferd. Hanne Støle

11.10 Pause.
11.20 Tidlig diagnostikk av melanom.

Ingeborg Bachmann, professor/overlege, hudavdelingen, Haukeland universitetssykehus

12.00 Vaktpostlymfeknutediagnostikk, bruk av MDT i klinisk

beslutning. Håvard B. Nordgaard, overlege, plastikkirurgisk avd, St.Olavs Hospital

12.20 Lunsj.
13.20 Hva er optimal bruk av immunterapi?

Henrik Schmidt, overlege/PhD, kreftavd, Aarhus Universitetshospital

14.30 Pause.
14.45 Metastasekirurgi.

Hans E. Fjøsne, overlege endokrinkirurgi, St. Olavs Hospital

15.15 Bruk av PET-CT i staging og kontroll melanom.

Ayca Løndalen, overlege nukleærmedisin, Det norske Radiumhospital

15.35 Stråleterapi ved hjernemetastaser.

Kari Dolven Jacobsen, overlege onkologi, Det norske Radiumhospital

15.55 Pause.
16.10 Kontrollrutiner etter melanom klinisk og radiologisk.

Marit Langmyr, overlege, radiologisk avd og Jarle Karlsen, overlege, kreftavd, St. Olavs Hospital

16.35 Avslutning/evaluering.