Høstmøte - Akutt- og mottaksmedisin (33619)

Dato: 18-20. sep 2019
Sted: Universitetet i Sør-Norge
Kurslokale: Kjølnes Kampus, Porsgrunn
Påmeldingsfrist 15.09.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 16
Maks antall deltakere 150
Kurseier Telemark legeforening

Priser

Deltaker: 3 500,-
Student: 1 000,-

Viktig informasjon

Arrangementet har en egen nettside med mer utfyllende informasjon;

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.AMMHostmote2019.com&data=02%7C01%7Ckurs.oslo%40legeforeningen.no%7Ca71874d572634d2b37cb08d6f0c968a5%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636961145175039418&sdata=wkgPRi0Ha31v8Uj4UjtTJCRFgm6KR1mIK2%2BnmIVwk%2FI%3D&reserved=0

Målgruppe

AMM leger, andre leger som jobber i akuttmottak, legevaktsleger med interesse for akuttmedisin, medisinstudenter, samt fastleger/allmennleger.

Internettadresse

Universitetet i Sør Norge, Kjølnes Kampus, Porsgrunn

https://www.usn.no/om-usn/campusene/porsgrunn/

Hotellinformasjon og -pris

Kurskomiteen har forhandlet  frem tilbud om overnatting  ved to forskjellige hotell. Deltakere som ønkser å benytte seg av tilbudet må selv reservere rom;

Comfort Hotel Porsgrunn, 18.-20.september 2019 Kr. 1.060,- pr.enkeltrom pr.døgn. Kr. 1.360,- pr dobbeltrom pr døgn.

Rombestilling sendes pr e-post til:  co.porsgrunn@choice.no   Kode: Legeforeningen må oppgis ved bestilling, for å få forhandlet pris.

Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien, rombestiling sendes pr e-post til: cc.bryggeparken@choice.no  Kode:Legeforeningen må oppgis ved bestilling, for å få forhandlet pris. Samme priser som i Porsgrunn.

Det er begrenset antall rom, slik at de som ønkser å benytte seg av tilbudet bør reservere så tidlig som mulig.

Rom er garantert fram til 19. august.  

 

Presentasjon av forelesere

 

Andre opplysninger

Det blir arrangert festmiddag torsdag 19.september. Den koster kr. 500,- pr person eksl.drikke.

Dette vil bli fakturert sammen med kursavgfiten for de som melder seg på. Drikke gjøres opp av den enkelte direkte med spisestedet.

Kurskomite

Grethe Line Syvertsen (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Akutt- og mottaksmedisin: Valgfrie kurs: 15 t
Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Program for Høstmøte - Akutt- og mottaksmedisin (33619)

Onsdag 18. september

Velkommen, Tapas og mingling

Universitetets student hus

Torsdag 19. september

08.00 Registrering
09.00 Åpning - ​Dr. Syvertsen
09.15 Status AMM
Workshops (simsenteret)
 • Gipsekurset
 • Sutut brannskade
 • Avansert luftveishåndtering
10.00 Mediko-legale utfordringer i akuttmotak
Workshops (simsenteret)
 • Gipsekurset
 • Sutut brannskade
 • Avansert luftveishåndtering
10.45 Pause
11.00 Erfaringer fra Kiruna. Dr. Hahne
Workshops (simsenteret)
 • Gipsekurset
 • Sutut brannskade
 • Avansert luftveishåndtering - barn
11.45 DVT-diagnostikk. Dr. Ofstad
Workshops (simsenteret)
 • Gipsekurset
 • Sutut brannskade
 • Avansert luftveishåndtering - barn
12.30 Lunsj
13.30 Synkope utredning i Akuttmottaket. Dr. Küpp
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd hjerte
 • Laparocentesis
 • UL DVT
14.15 Stroke kasuistikk. Dr. Tobro
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd hjerte
 • Pkeurocentesis
 • UL DVT
15.00 Pause
15.15 Brannskade vurdering / behandling. Dr. Myrland
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd hjerte
 • Epistaxis
 • UL DVT
16.00 SONOWARS
Workshops (simsenteret)

SONOWARS

17.00 Slutt for dagen
19.00 FESTMIDDAG

Fredag 20. september

09.00 Crowding i akuttmottak- ​Dr. Bruyns
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd hjerte
 • Avansert luftveishåndtering
09.45 ED do’s and dont’t Experiences from Canada - ​Dr. Dixon
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd hjerte
 • Avansert luftveishåndtering
10.30 Pause
10.45 Social Media i spesialistutdannin gen - ​Dr. Achterberg
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd ved dyspnea
 • POCUS abdomen
11.30 Prosedyrelle sedasjon barn - Dr. Vatsgår
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd ved dyspnea
 • POCUS abdomen
12.15 Lunsj
13.00 Erfaringer fra frontlinjen - ​Dr. Rasmussen
13.45 Metalyse til STEMI - ​Dr. Küpp
14.15 EBEEM Kahoot
Workshops (simsenteret)
EBEEM Kahoot

 

15.00 Avslutning
15.15 Slutt