Program for Høstmøte - Akutt- og mottaksmedisin (33619)

Onsdag 18. september

Velkommen, Tapas og mingling

Universitetets student hus

Torsdag 19. september

08.00 Registrering
09.00 Åpning - ​Dr. Syvertsen
09.15 Status AMM
Workshops (simsenteret)
 • Gipsekurset
 • Sutut brannskade
 • Avansert luftveishåndtering
10.00 Mediko-legale utfordringer i akuttmotak
Workshops (simsenteret)
 • Gipsekurset
 • Sutut brannskade
 • Avansert luftveishåndtering
10.45 Pause
11.00 Erfaringer fra Kiruna. Dr. Hahne
Workshops (simsenteret)
 • Gipsekurset
 • Sutut brannskade
 • Avansert luftveishåndtering - barn
11.45 DVT-diagnostikk. Dr. Ofstad
Workshops (simsenteret)
 • Gipsekurset
 • Sutut brannskade
 • Avansert luftveishåndtering - barn
12.30 Lunsj
13.30 Synkope utredning i Akuttmottaket. Dr. Küpp
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd hjerte
 • Laparocentesis
 • UL DVT
14.15 Stroke kasuistikk. Dr. Tobro
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd hjerte
 • Pkeurocentesis
 • UL DVT
15.00 Pause
15.15 Brannskade vurdering / behandling. Dr. Myrland
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd hjerte
 • Epistaxis
 • UL DVT
16.00 SONOWARS
Workshops (simsenteret)

SONOWARS

17.00 Slutt for dagen
19.00 FESTMIDDAG

Fredag 20. september

09.00 Crowding i akuttmottak- ​Dr. Bruyns
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd hjerte
 • Avansert luftveishåndtering
09.45 ED do’s and dont’t Experiences from Canada - ​Dr. Dixon
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd hjerte
 • Avansert luftveishåndtering
10.30 Pause
10.45 Social Media i spesialistutdannin gen - ​Dr. Achterberg
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd ved dyspnea
 • POCUS abdomen
11.30 Prosedyrelle sedasjon barn - Dr. Vatsgår
Workshops (simsenteret)
 • Ultralyd ved dyspnea
 • POCUS abdomen
12.15 Lunsj
13.00 Erfaringer fra frontlinjen - ​Dr. Rasmussen
13.45 Metalyse til STEMI - ​Dr. Küpp
14.15 EBEEM Kahoot
Workshops (simsenteret)
EBEEM Kahoot

 

15.00 Avslutning
15.15 Slutt