Program for Sci-Pans/PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) (33633)

Onsdag 18. september

09.00 Historie, introduksjon - bakgrunn for utvikling av

PANSS/SCI-PANSS. Administrasjon av PANSS/SCI-PANSS.

09.45 Pause.
10.00 Hvordan skåre og tolke PANSS/SCI-PANSS.
10.45 Pause.
11.00 Visning av et rollespilt SCI-PANSS intervju på video.
12.00 Lunsj.
12.45 Skåring av intervju i smågrupper.
13.30 Pause.
13.45 Diskusjon av administrasjon, tolkning, skåring i plenum.
15.00 Oppsummering og evaluering.