Videreutdanning i kognitiv terapi (33634)

Dato: 9. sep 2019
Kurslokale: Trondheim
Praktiske henvendelser: Norsk forening for kognitiv terapi
Kurseier Norsk forening for kognitiv terapi

Målgruppe

Psykiater, lege i videreutdanning i psykiatri eller psykolog, som ønsker økt kompetanse på kognitiv terapi.

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor fem kompetanseområder: generelle terapeutiske ferdigheter, grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi, spesifikke ferdigheter i kognitiv terapi, problemspesifikke intervensjoner og metakompetanse. Det blir vektlagt at den praktiske anvendelsen av kognitiv terapi skal tilpasses ulike behandlingsoppgaver som en møter i psykisk helsevern. Utdanningen skal gi stimulans til refleksjon rundt bruk av kognitiv terapi rettet inn mot behandlingsoppgaver i spesialisthelsetjenesten.

Internettadresse

Studieplan og program finner du her: https://kognitiv.no/utdanning/vare-videreutdanninger/kognitiv-terapi-for-leger-og-psykologer/

 

Andre opplysninger

Kurspris: Kr. 8400,- per semester. I tillegg kommer veiledningsutgifter.

Samme kurs starter også opp i Oslo 30. september 2019.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t, GJELDER EMNE: Psykiatri
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 30 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 160 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t, GJELDER EMNE: Psykiatri
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 30 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 160 t