Klinisk emnekurs i diagnostikk og håndtering av muskelsykdommer (33636)

Dato: 20-21. sep 2019
Sted: Quality Hotel Sarpsborg
Adresse: Bjørnstadveien 20
1713, GRÅLUM

NORGE
Praktiske henvendelser: Østfold legeforening
Maks antall deltakere 50
Kurseier Østfold legeforening

Priser

Deltaker: 4 660,-

Målgruppe

Allmennleger, ortopeder, nevrologer, fysikalsk medisinere og samfunnsmedisinere.

Læringsmål

Å forstå mekanismer bak muskelsmerte, kronifisering og sensitisering og på en enkel måte kunne formidle dette til pasientene. Lære seg spesifikk undersøkelsesteknikk som kan bidra til sikrere diagnostikk og riktigere håndtering av pasientens plager, når konvensjonell utredning ikke viser patologiske funn. Å kunne gi muskelsmertepasienter konkree og effektfulle råd om hva de selv kan gjøre for å bli bedre.

Andre opplysninger

I tillegg til kursavgiften kommer obligatorisk dagpakke på kr. 1.260,-. 

Overnatting: Avtales og gjøres direkte opp med hotellet, e-post: qr.sarpsborg@choice.no, tlf. 69 10 15 00. Gratis parkering utenfor hotellet.

Kurskomite

Ivar-Henrik Udnæs (Kursleder)
Anne-Marte Toft Nordrum
Benny Adelved
Erlend Solberg
Jakob Anker Jørgensen

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 17 t, GJELDER EMNE: Muskel-skjelettlidelser
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 17 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 17 t, GJELDER EMNE: Muskel-skjelettlidelser
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 17 t

Program for Klinisk emnekurs i diagnostikk og håndtering av muskelsykdommer (33636)

Fredag 20. september

08.30 Praktisk kursinfo.
08.40 Velkommen - kursets relevans og målsetning.

Sigrid Hørven Wigers, dr.med. spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

08.55 En brukererfaring.

Tove Morstad, brukerrepresentant

09.05 Hvor idiopatisk er egentlig muskelsmerten?

Sigrid Hørven Wigers

10.05 Pause.
10.15 Årsaker og vedlikeholdende faktorer for muskelsmerte.

Anne Kristine Nitter, spesialist i samfunnsmedisin

11.00 Spesifikk diagnostikk av muskelsmerte - i teori og

praksis. Sigrid Hørven Wigers

11.45 Undersøkelsesteknikk - vi øver på hverandre.

Sigrid Hørven Wigers, Anne Kristine Nitter, Stein Jarle Pedersen, spesialist i allmennmedisin

12.15 Lunsj.
13.10 Behandlingsprinsipper ved muskelsmerte.

Sigrid Hørven Wigers

13.55 Hvordan få tilbake et balansert holdnings- og

bevegelsesmønster. Praktisk trening. Sigrid Hørven Wigers, Anne K. Nitter, Stein J. Pedersen, Hanne Nielsen, Natascha Hansen

15.55 Fibromyalgi.

Sigrid Hørven Wigers

16.50 Pause.
17.00 Superkort motiverende intervensjon - MI.

Christina Näsholm, spesialist i klinisk psykologi/psykoterapeut

18.00 Oppsummering.

Lørdag 21. september

08.30 Muskulære årsaker til hodepine, nakke- og

skulderbuesmerter. Vedlikeholdende faktorer, undersøkelsesteknikk og oppgaveløsning.

09.45 Pasientkasuistikk.
10.10 Muskulær hodepine, nakke- og skulderbuesmerter.

Praktiske øvelser. Sigrid Hørven Wigers

10.55 Korsrygg,- bekken og hoftesmerter.

Årsaker og vedlikeholdende faktorer.

11.55 Pause.
12.05 Korsrygg, bekken og hoftesmerter.

Undersøkelsesteknikk og oppgaveløsning. Sigrid Hørven Wigers

12.35 Korsrygg, bekken og hoftesmerter - praktiske øvelser.

Sigrid Hørven Wigers, Anne Kristine Nitter, Stein Jarle Pedersen, Hanne Nielsen, Natascha Hansen

13.20 Oppsummering.
13.30 Lunsj.