Program for Klinisk emnekurs i diagnostikk og håndtering av muskelsykdommer (33636)

Fredag 20. september

08.30 Praktisk kursinfo.
08.40 Velkommen - kursets relevans og målsetning.

Sigrid Hørven Wigers, dr.med. spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

08.55 En brukererfaring.

Tove Morstad, brukerrepresentant

09.05 Hvor idiopatisk er egentlig muskelsmerten?

Sigrid Hørven Wigers

10.05 Pause.
10.15 Årsaker og vedlikeholdende faktorer for muskelsmerte.

Anne Kristine Nitter, spesialist i samfunnsmedisin

11.00 Spesifikk diagnostikk av muskelsmerte - i teori og

praksis. Sigrid Hørven Wigers

11.45 Undersøkelsesteknikk - vi øver på hverandre.

Sigrid Hørven Wigers, Anne Kristine Nitter, Stein Jarle Pedersen, spesialist i allmennmedisin

12.15 Lunsj.
13.10 Behandlingsprinsipper ved muskelsmerte.

Sigrid Hørven Wigers

13.55 Hvordan få tilbake et balansert holdnings- og

bevegelsesmønster. Praktisk trening. Sigrid Hørven Wigers, Anne K. Nitter, Stein J. Pedersen, Hanne Nielsen, Natascha Hansen

15.55 Fibromyalgi.

Sigrid Hørven Wigers

16.50 Pause.
17.00 Superkort motiverende intervensjon - MI.

Christina Näsholm, spesialist i klinisk psykologi/psykoterapeut

18.00 Oppsummering.

Lørdag 21. september

08.30 Muskulære årsaker til hodepine, nakke- og

skulderbuesmerter. Vedlikeholdende faktorer, undersøkelsesteknikk og oppgaveløsning.

09.45 Pasientkasuistikk.
10.10 Muskulær hodepine, nakke- og skulderbuesmerter.

Praktiske øvelser. Sigrid Hørven Wigers

10.55 Korsrygg,- bekken og hoftesmerter.

Årsaker og vedlikeholdende faktorer.

11.55 Pause.
12.05 Korsrygg, bekken og hoftesmerter.

Undersøkelsesteknikk og oppgaveløsning. Sigrid Hørven Wigers

12.35 Korsrygg, bekken og hoftesmerter - praktiske øvelser.

Sigrid Hørven Wigers, Anne Kristine Nitter, Stein Jarle Pedersen, Hanne Nielsen, Natascha Hansen

13.20 Oppsummering.
13.30 Lunsj.