Alle kurs
ID. 33638

Psykiske lidelser i vårt teknologiske samfunn - fra forskning til praktisk medisin. 28. OUS-symposium

14-15. nov 2019

Oslo Universitetssykehus HF-Ullevål Sykehus

Skriv ut

Informasjon

Vi gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene kun gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs som ikke er spesialitetsspesifikke, dvs for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning.

Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs.