Alle kurs
ID. 33639

Riktig bruk av opioider

8. nov 2019

Scandic Hotell Solli

Skriv ut

Informasjon

Kurset er søkt godkjent for følgende spesialiteter;

Klinisk farmakologi, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, allmennmedisin, patologi, anestesi og indremedisin.