Riktig bruk av opioider (33639)

Dato: 8. nov 2019
Sted: Scandic Hotell Solli
Adresse: Parkveien 68
0202, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 20.10.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 8
Maks antall deltakere 60
Kurseier Norsk foren. for klinisk farmakologi

Priser

Deltaker: 2 700,-

Viktig informasjon

Kurset er søkt godkjent for følgende spesialiteter;

Klinisk farmakologi, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, allmennmedisin, patologi, anestesi og indremedisin.

Målgruppe

Spesialister i klinisk farmakologi, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, allmennmedisin, patologi, anestesi og indremedisin.

Læringsmål

Økt kunnskap om bruk av opioider med fokus på farmakologiske og farmakoepidemiologiske forhold, risikofaktorer for avhengighetsutvikling og praktiske forhold ved bruk av legemiddelgruppen i smertebehandling.

Andre opplysninger

Det blir servert lunsj og pauseservering. Dette dekkes imidlertid ikke av kursavgiften.I tillegg til kursavgiften vil det derfor bli fakturert kr.250,- til dekning av servering.

Kurskomite

Ragnhild Bergene Skråstad (Kursleder)
Joachim Frost
Kari Grandaunet Kjeldstadli
Cecilie Hasselø Thaulow
Henrik Andreas Torp

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 7 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 7 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 7 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 8 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 7 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 7 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 7 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 8 t

Program for Riktig bruk av opioider (33639)

Fredag 8. november

Foreløpig program. Endringer kan komme

09.00 Velkommen
09.05 Hvorfor blir noen avhengige av opioider?
Jørgen Gustav Bramness
09.50 Opioider i Norge
Svetlana Skurtveit
10.35 Pause
10.50 Opioidepidemien i USA
Cecilie Hasselø Thaulow
11.30 Lunsj
12.30 Farmakologiske forskjeller innenfor opioidgruppen
Joachim Frost
13.15 Opioider og kjøring
Arne Helland
14.00 Pause
14.15 Praktiske råd for riktig bruk av opioider
Petter Christian Borchgrevink
15.00 Årets KUPP-kampanje
Henrik Andreas Torp
15.45 Oppsummering
16.00 Slutt