Program for Riktig bruk av opioider (33639)

Fredag 8. november

Foreløpig program. Endringer kan komme

09.00 Velkommen
09.05 Hvorfor blir noen avhengige av opioider?
Jørgen Gustav Bramness
09.50 Opioider i Norge
Svetlana Skurtveit
10.35 Pause
10.50 Opioidepidemien i USA
Cecilie Hasselø Thaulow
11.30 Lunsj
12.30 Farmakologiske forskjeller innenfor opioidgruppen
Joachim Frost
13.15 Opioider og kjøring
Arne Helland
14.00 Pause
14.15 Praktiske råd for riktig bruk av opioider
Petter Christian Borchgrevink
15.00 Årets KUPP-kampanje
Henrik Andreas Torp
15.45 Oppsummering
16.00 Slutt