Alle kurs
ID. 33642

Oppdatering av kunnskaper om seksuelt overførbare infeksjoner

15-16. okt 2019

Scandic Nidelven

Skriv ut

Informasjon

Leger, helsesykepleiere, jordmødre og sykepleiere ved ungdomshelsetjenesten og andre helsetjenester i kommunen, der det tas prøver til undersøkelse for klamydia, hiv, syfilis, hepatitt B og andre seksuelt overførbare infeksjoner.