Alle kurs
ID. 33645

Akuttmedisin for legevaktpersonell

16-17. sep 2019

Skriv ut

Informasjon

Grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å håndtere og behandle akutt syke/skadde pasienter.