Akuttmedisin for legevaktpersonell (33645)

Dato: 16-17. sep 2019
Kurslokale: OUS Ullevål, Kirkeveien 166, Bygg 2, inngang A, 3 etg
Praktiske henvendelser: Oslo universitetssykehus HF
Maks antall deltakere 50
Kurseier Oslo universitetssykehus HF

Priser

Deltaker: 5 000,-

Læringsmål

Grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å håndtere og behandle akutt syke/skadde pasienter.

Presentasjon av forelesere

Foredragsholdere og instruktører fra Allmennlegevakten, Legevakt Aker, Prehospital tjeneste OUS og Ahus.

Andre opplysninger

Kurset består av et nettkurs med kursprøve som må bestås før det oppmøtebaserte kurset over to dager med hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon. Kursbevis mailes til e-mail: beate.nilsen@hel.oslo.kommune.no. Gebyret for nettkurset (250 kroner) refunderes av Helseetaten etter gjennomført oppmøtebasert kurs.

Vennligst oppgi HPR nummer, fullt navn, kommune du bor i, rolle (sykepleier, helsesekretær, lege).

*For legevaktpersonell som ikke er tilknyttet de kommunale legevaktene i Oslo er kursgebyret kr. 5000,-. Kursgebyret refunderes fra kommunen du bor i.

Kurskomite

Jan Arne Holtz (Kursleder)
Bjørn Sletvold
Beate Nilsen
Hege Karlsen
Elisabeth Koch
Hanne Sundt

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Program for Akuttmedisin for legevaktpersonell (33645)

Mandag 16. september

08.30 Oppmøte og registrering.
09.00 Velkommen.
09.15 Den akutt dårlige pasienten - primær og sekundær vurdering.
10.00 Pause.
10.15 Den akutt alvorlig skadde pasienten - primær og sekundærvurdering.
10.45 Akutt abdomen på legevakt.
11.30 Lunsj.
12.00 Ferdighetstrening. Stasjonstrening i fire grupper: venetilgang,
16.00 Slutt for dagen.

Tirsdag 17. september

09.00 Det akutt syke barnet.
10.00 Scenariotrening i smågrupper:
12.00 Lunsj.
12.30 Scenariotrening i smågrupper forts.
16.00 Slutt.