Seniorseminar 16-17 oktober 2019 (33646)

Dato: 16-17. okt 2019
Sted: Soria Moria Hotell og konferansesenter
Adresse: Voksenkollveien 60
0790, OSLO

NORGE
Kurslokale: Askeladdens Hus
Påmeldingsfrist 15.08.2019
Praktiske henvendelser: Generalsekretærens stab
Maks antall deltakere 60
Kurseier Generalsekretærens stab

Priser

Deltaker: 3 500,-
Kurskomite: 0,-
Foreleser: 0,-

Innhold

Legeforeningen og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger har gleden av å invitere til nytt Seniorseminar som arrangeres 16. – 17. oktober 2019 på Askeladdens Hus, Soria Moria Hotell, Oslo.

Seminaret omhandler Fra yrkesliv mot et liv som hel eller delvis pensjonist, og retter seg mot leger i alderen fra 60 til 64 år - med ledsager. Ledsagere inviteres til å delta på hele seminaret.

Målsettingen med seminaret er:

Det anbefales at deltakere bor på Soria Moria Hotell. Den sosiale delen i forbindelse med måltider og samvær for øvrig, er viktig.

Kursavgiften er kr. 3.500 for deltaker og kr. 1.750 for ledsager. Faktura for kursavgift blir sendt deltakerne. Arrangøren betaler reise og opphold på Soria Moria.

Seminaret har plass til ca. 60 deltakere inkludert ledsagere. Vi kan derfor ikke garantere at alle som ønsker å delta får plass. Plassene blir tildelt i den rekkefølgen vi mottar påmeldingene.

Hotellinformasjon og -pris

Deltakere uten ledsager vil få tildelt enkeltrom. Deltakere med ledsager vil få tildelt dobbeltrom.

Arrangøren betaler mat og opphold på Soria Moria.

Kurskomite

Hildegunn Dalland
Kristin Hekne Thoresen

Program for Seniorseminar 16-17 oktober 2019 (33646)

Onsdag 16. oktober

10.30 Åpning ved kurskomiteen
10.45 Kommer visdom med alderen
12.45 Lunsj
13.45 SOPs ytelser og private forsikringer
14.45 Pause
15.00 Fortsatt sammen
16.00 Pause
16.15 Fortsatt sammen forts.
19.30 Vi møtes i Trollhallen
20.00 Middag

Torsdag 17. oktober

07.00 Frokost
08.30 Aldring, læring og vekst
09.30 Fysisk aktivitet - vedlikehold og utvikling
10.30 Pause
10.45 Seniorpolitikk i praksis i sykehusene
10.45 Avvikling av praksis + delt praksis
12.00 Lunsj
13.00 Skatt og pensjon
14.00 Pause
14.15 Aktuell familiejus, arv, skifte og familierett
15.15 Pause
15.30 Aktuell familiejus fortsetter
16.00 Oppsummering og hjemreise
-
Med forbehold om endringer i programmet